Cannabisolie bliver lovligt på forsøgsbasis i 4 år

Contact An Agent

De næste 4 år vil cannabis være lovligt til medicinsk brug. Det kræver dog en recept fra lægen, så der er ikke åbnet helt op fra politikernes side.

For at få udskrevet f.eks. cannabisolie kræver det, at lægen skønner dit sygdomsforløb egnet til at blive behandlet med cannabis. Der kan dermed blive en del forskel på, hvor nemt det bliver at få udskrevet denne cannabis, da lægerne ikke har nogen helt klare retningslinjer.

Det bliver dermed spændende at se, om dette vil resultere i mange lægeskift, fordi folk gerne vil have ordineret cannabis, men deres læge måske ikke vil udskrive det.

Efter de 4 år skal politikerne så vurdere, om de skal gøre ordningen permanent eller om de eventuelt vil forlænge eller afskaffe ordningen. Det bedste bud er, at ordningen med medicinsk cannabis vil blive gjort permanent.

I andre lande, hvor man har haft det på forsøgsbasis, som f.eks. i nogle stater i USA, Canada og Holland, her har man valgt at gøre det permanent efter forsøgsperioden. Det bliver også svært igen at skulle tage den medicinske cannabis fra patienterne, hvis det som forventet vil hjælpe en masse til et bedre liv.

Flere læger siger nej på forhånd

Det er ikke alle læger, som er med på ideen med medicinsk cannabis. Flere læger har på forhånd meldt ud, at de ikke ønsker at udskrive cannabis. De mener nemlig ikke at den lægelige evidens er tilstrækkelig bevist, hvorfor deres faglighed hindrer dem i at udskrive det.

De læger ønsker noget mere forskning på området, hvilket generelt har stor opbakning hos lægerne. Det forventes dog, at langt de fleste læger gerne vil udskrive medicinsk cannabis, hvis de skønner det kan gavne patienten.

Her kan man forestille sig, at især patienter som har prøvet alt andet medicin uden gode resultater, vil have nemmest ved at gå udskrevet det ønskede cannabis. Samtidig kan patienter, som tidligere har brug cannabisolie m.m. inden lovliggørelsen, argumentere for den gode effekt på netop dem.

Dette skal dog ikke ses som en opfordring til selv at skaffe cannabis, men det kan dog være et argument hos lægen. Ellers er det især neurologiske smertepatienter og personer med sclerose, som der forventes vil få udskrevet cannabis.

Ser man på bivirkningerne, så er det også noget af det, som nogle læger vil have forsket mere i. Der er dog efterhånden så mange patienter, som enten lovligt eller ulovligt benytter cannabis, at meget alvorlige og hyppige bivirkninger nok er begrænset.

Dette er dog ikke det samme som at sige, at der ikke er bivirkninger. Derfor er det også godt at få undersøgt dette emne til bunds, så kan man på et oplyst grundlag kan vejlede patienterne i, hvad der er af bivirkninger, og hvornår det så kan betale at benytte medicinsk cannabis.

Danmark vil være Europas cannabis mekka

Politikerne har besluttet, at den medicinske cannabis i Danmark også skal produceres i Danmark. Dette er der flere grunde til. For det første er det nemmere at styre markedet, hvis vi selv producere det. Det giver en øget sikkerhed for renhed i stoffet, end hvis vi importerer det fra andre lande.

Det giver samtidig økonomisk mening, da vi hermed skaber arbejdspladser i Danmark og det er godt for betalingsbalancen. Det er nemlig ikke små beløb, som der forventes produceret for. Det er et marked på mange milliarder, hvis man også tager eksport muligheder i sigte.

Den store og meget succesfulde fynske tomatproducent, Alfred Pedersen & Søn, har allerede annonceret deres debut i markedet. De har en seriøs plan om, at de vil eksportere medicinsk cannabis for ca. 1,5 milliarder om året.

Når de dette mål, vil de blive Europas største producent af cannabis til medicinsk behandling. Der er desuden en del andre producenter, som ligeledes vil have deres del af kagen. Det er især på Fyn, hvor gartnerierne er mange, at produktionen af cannabis vil have sit centrum.

Dette kan være en kærkommen hjælp til Fyn, som stadig kæmper med følgerne fra finanskrisen. Samtidig kan det være med til at redde flere gartnerier, som kæmper med en dårlig økonomi.

Her er det også vigtigt at have for øje, at politikerne har fjernet NOx-afgiften. Denne afgift ramte tidligere gartnerierne hårdt, og produktion af cannabis er meget energikrævende, hvorfor gode rammevilkår er vigtige.